Προτείνετε το σε έναν φίλο

ΜΟΙΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΓΝΑΘΙΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΜΕΧΙΑΣ

Εισαγωγή: Jose Ramon Irigoyen, Βαγγέλης Ροζακέας. Τίτλος πρωτοτύπου: Llanto por Ignacio Sánchez Mejias μετάφραση Αργύρης Ευστρατιάδης.
_________________489ae07ed4543.jpg