Ο ΡΟΪΔΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΦΟΥΣΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΜΠΟΕΜ

PDFPrintEmail
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Σημείωμα της έκδοσης
Εισαγωγή
Η ΔΙΑΜΑΧΗ
Το άρθρο του Ροΐδη
Οι συνεντεύξεις του Μποέμ
Καλλιρόη Παρρέν
Ευγενία Ζωγράφου
Ελένη Κανελλίδου
Σωτηρία Αλιμπέρτη
Σεβαστή Καλλισπέρη
Καλλιόπη Κεχαγιά
Αρσινόη Παπαδοπούλου
Εμμανουήλ Ροΐδης
Οι γράφουσες Ελληνίδες
ΣΑΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Καλλιρόη Παρρέν, "Ο κ. Ροΐδης και αι γράφουσαι Ελληνίδες" (α')
Καλλιρόη Παρρέν, "Ο κ. Ροΐδης και αι γράφουσαι Ελληνίδες" (β')
Καλλιρόη Παρρέν, "Ο κ. Παλαμάς και το γυναικείον ζήτημα"
Γρηγόριος Ξενόπουλος, "Η κωμωδία της ημέρας: Η γράφουσα Ελληνίς"
Μία γυνή μη γράφουσα, "Περί Ροίδου Εμμανουήλ επιστολή"
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
Βαλάντω Λάνδρου, Ο Μποέμ και οι "γράφουσες" Ελληνίδες
No image set
Βασική τιμή13,00 €
Τιμή πώλησης13,78 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 13,00 €
Discount
Ποσό ΦΠΑ 6%: 0,78 €
Αναλυτικά για την έκδοση:

ΑΙ ΓΡΑΦΟΥΣΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
Αρχόμεθα δημοσιεύοντες συνεντεύξεις μετά των εν 'Αθήναις Ελληνίδων συγγραφέων, ας έλαβεν ειδικώς επί τούτο ο συντάκτης του "Σκρίπ" Μποέμ κατόπιν του τελευταίου φιλολογικού άρθρου του κ. Έμ. Ροΐδου, όπερ ανεστάτωσε τον φιλολογικόν κόσμον.
Το χαριτωμένον του θέματος, η ποικιλία των γυναικείων μορφών, αίτινες θα παρελάσουν διά του "Σκρίπ", τα παράπονα των γυναικών κατά του επικριτού του κ. Ροΐδου, θα κατστήσουν τας συνεντεύξεις ταύτας το τερπνόν ανάγνωσμα της ημέρας, είμεθα βέβαιοι.
Όλαι αί φιλολογούσαι κυρίαι και δεσποινίδες των Αθηνών αναλύουν λεπτομερώς την επίκρισιν του κ. Ροΐδου. Όλον το γυναικείον πνεύμα εξεστράτευσε κατά της πικρότατης ειρωνείας του συγγραφέως των "Συριανών διηγημάτων".