ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

PDFPrintEmail
Μετάφραση: Γιώργος Καράμπελας
Βασική τιμή13,00 €
Τιμή πώλησης13,78 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 13,00 €
Discount
Ποσό ΦΠΑ 6%: 0,78 €
Αναλυτικά για την έκδοση:

Ό,τι είναι μετά είναι περισσότερο απ' ό,τι ήταν πριν, όχι επειδή το μετά περιέχει ή, έστω, προεκτείνει το πριν, αλλά επειδή το μετά πηγάζει κατ' ανάγκην από το πριν και φέρει στο περιεχόμενό του την αείποτε μοναδική σφραγίδα της ανωτερότητάς του. Υπάρχει στο μετά περισσότερη συνείδηση -και δεν είναι η ίδια συνείδηση. Ο όρος «συνείδηση» δεν είναι μονοσήμαντος στην εφαρμογή του. Δεν υπάρχει συνείδηση που να παράγει τα έργα της, ή που να είναι απλώς εμμενής σε αυτά, αλλά βρίσκεται κάθε φορά στο άμεσο της ιδέας, χάνεται σε αυτή και χάνεται μαζί της, και δεν συνδέεται με άλλες συνειδήσεις παρά μόνο με τους εσωτερικούς δεσμούς των ιδεών στις οποίες ανήκουν αυτές. Δεν είναι μια φιλοσοφία της συνείδησης, αλλά μια φιλοσοφία της έννοιας αυτή η οποία μπορεί να δώσει μια θεωρία της επιστήμης. Η γενεσιουργός αναγκαιότητα δεν είναι η αναγκαιότητα μιας δραστηριότητας, αλλά μιας διαλεκτικής. Jean Cavailles
Ένας φιλόσοφος μαθηματικός οπλισμένος με εκρηκτικά, με νηφάλια τόλμη και με μια αποφασιστικότητα χωρίς αισιοδοξία. Αν αυτό δεν είναι ήρωας, τι είναι;