ΝΤΙΛΤΑΫ ΒΙΛΧΕΛΜ

Δεν ορίστηκε εικόνα

Ο Wilhelm Dilthey [Ντίλταϋ] (1833-1911) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους στο β΄ ήμισυ του 19ου αιώνα. Άσκησε βαθιά επίδραση όχι μόνο στον στοχασμό των κορυφαίων φιλοσόφων του 20ού αιώνα (E. Husserl, M . Heidegger, J. Habermas κ.ά.), αλλά και στις ιστορικές, τις θεωρητικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Το κλασικό του δοκίμιο "Η γένεση της ερμηνευτικής" συνέβαλε αποφασιστικά τόσο στην ανάδειξη της ερμηνείας σε κεντρικό φιλοσοφικό πρόβλημα όσο και στην διαμόρφωση της ερμηνευτικής σε ιδιαίτερο φιλοσοφικό ρεύμα στον 20ό αιώνα.