ΤΖΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ευάγγελος Τζάνος 15

Ο Ευάγγελος Ι. Τζάνος γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα.

Έντυπες εκδόσεις: Ένας νεανικός χρόνος, (θεατρικό έργο), Αθήνα 11990· Ενέδρα, (νουβέλες), εκδ. Μανδραγόρας, Αθήνα 2008· Λαβή, (διηγήματα), εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 2011· Αφανισμός, (νουβέλα), εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 2017· Το Πέρασμα της θρυαλλίδας, (διηγήματα), εκδ. Ηριδανός, Αθήνα 2020. Το διήγημα «Περίρρυτος τόπος Τάσου Λειβαδίτη. Η πόλη» περιλαμβάνεται στον συλλογικό τόμο «Πρακτικά 24ου Συμποσίου Ποίησης», εκδ. Περί Τεχνών, Πάτρα 2005.

Ebooks: Στην οδό Ευμολπιδών, (διήγημα), εκδ. Αρχίγραμμα, Αθήνα 2012. Σύνεργα, (διηγήματα), εκδ. Σαΐτα, Καβάλα 2012· Μελέτες (2004-2017), Αθήνα 2019, (1η ανάρτηση: 24grammata.com, σειρά: «εν καινώ»)· Ένας νεανικός χρόνος, (θεατρικό έργο), Αθήνα 22019, (1η ανάρτηση: ebooks4greeks.gr).

Τα Σύνεργα, η Ενέδρα, η Λαβή και ο Αφανισμός αποτελούν τα τέσσερα μέρη της τετραλογίας με τον τίτλο Το Τυχαίο.

Στο Ε.Α.Π. εκπονήθηκε η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η Αγία Γραφή και η μαρτυρία της Ορθοδοξίας στο συγγραφικό έργο του Φώτη Κόντογλου (2018–2019)· είναι αναρτημένη στο https://apothesis.eap.gr.


Ταχυδρομική διεύθυνση: Ευμολπιδών 25, 118 54  Αθήνα

Τηλέφωνα: 2103411148, 698-070-0833

E-mail: etzanos@gmail.com  Facebook: Ευάγγελος Ι. Τζάνος