ΡΟΥΦΙΝΟΣ

Δεν ορίστηκε εικόνα
Ο Ρουφίνος είναι ποιητής της ύστερης αρχαιότητας.Πιο συγκεκριμένα ,της ελληνορωμα'ι'κής αρχαιότητας.Και ως προς την ποιητική δημιουργία του,υπήρξε αποκλειστικά επιγραμματοποιός.Και αναλυτικότερα,η ποίηση του απαρτίζεται από σαράντα τέσσερα ( ή σαράντα πέντε) εν συνόλω επίγράμματα:τα τριάντα οχτώ (ή τριάντα εννέα) είναι καταχωρημένα επ' ονόματι του και τα άλλα ως αμφισβητούμενα ε' ονόματι και άλλων συγγραφέων (του Καλλίμαχου ή του Μάρκου Αργεντάριου  και δυο-τρία ως αδέσποτα.΄Ολα περιέχονται στη συναγωγή ερωτικών επιγραμμάτων ειδικά του 5ου απόα τα 16 Βιβλία της Παλατινής Ανθολογίας.