ΝΤΑΦΥ ΑΝΝ ΚΑΡΟΛ

Δεν ορίστηκε εικόνα

Η Κάρολ Ανν Ντάφυ είναι η πρώτη γυναίκα στην οποία απονεμήθηκε η ύψιστη Βρετανική λογοτεχνική διάκριση του Δαφνοστεφούς Ποιητή (Poet Laureate),τον Μά'ι'ο του 2009 ,σπάζοντας μία παράδοση 341 ετών που ήθελε τον τίτλο να απονέμεται αποκλειστικώς σε άνδρες.