ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Δεν ορίστηκε εικόνα

Ο Χρίστος Ε.  Παλαιοπάνος γεννιέται τον Ιούλιο του 1970 στη Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων όπου ζει απαντημένος.Ως απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών της Αεροπορίας πλέον παιδεύεται στην Αθήνα.