ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

PDFPrintEmail
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΛΛΗΣ
No image set
Βασική τιμή38,00 €
Τιμή πώλησης40,28 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ: 38,00 €
Discount
Ποσό ΦΠΑ 6%: 2,28 €
Αναλυτικά για την έκδοση:

Η τελετουργία αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο κοινωνικό φαινόμενο: η πληθώρα των δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν τελετουργίες και οι πολλαπλές ερμηνευτικές προσεγγίσεις καθιστούν την ανθρωπολογική, συγκριτική και ιστορική μελέτη της εξαιρετικά σύνθετη. Στο βιβλίο αυτό, η Catherine Bell εισάγει τον αναγνώστη στις πλέον σημαντικές θεωρίες της τελετουργίας, τις βασικές κατηγορίες της τελετουργικής επιτέλεσης και τις θεωρητικές διαμάχες που διαμόρφωσαν την έννοια της τελετουργίας. Η Bell εστιάζει στο πώς αναδύθηκαν διαχρονικά οι διάφορες θεωρητικές εννοιολογήσεις της τελετουργίας οργανώνοντας την ανάλυση του υλικού της σε τρία διακριτά πλαίσια: οι κλασικές και νεότερες θεωρίες της τελετουργίας· το φάσμα των τελετουργικών επιτελέσεων και πρακτικών· και το κοινωνικό πλαίσιο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελούνται οι τελετουργίες, τόσο στις δυτικές όσο και τις "άλλες" κοινωνίες. Η τελετουργική δραστηριότητα εμφανίζεται σήμερα ως ένα πολύπλοκο και πολύμορφο κοινωνικό και πολιτικό μέσο, ως μια κοινωνική κατασκευή της παράδοσης, ως μια επιτακτική ανάγκη και ως ένας τρόπος αυτοέκφρασης, παίζοντας πολλαπλούς ρόλους και μεταβιβάζοντας πολλαπλές και πυκνές σημασίες και νοήματα. Το πρακτικό αυτό πόνημα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.